Otcovská dovolená

Nově zaváděnou nemocenskou dávku – otcovskou poporodní péči – bude možné čerpat od 1. února 2018. Žádost o dávku se bude podávat na ČSSZ na předepsaném tiskopise, více zde.

Novela zákona o zaměstnanosti od 1.10.2017

Novela zákona o zaměstnanosti přináší mimo jiné tyto změny:

  • evidence plnění povinného podílu v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením – více zde
  • zákaz možnosti přivydělat si v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání na základě dohody o provedení práce u uchazečů o zaměstnání – více zde

 

Darování krve nově

Novela zákona o daních z příjmů přináší změny v ocenění hodnoty odběru krve nebo jejích složek u dárce. Nově bude odběr oceněn částkou 3000 Kč, a to zpětně již pro rok 2017. Podrobnější informace najdete zde

Minimální mzda opět vzroste

Minimální mzda od roku 2018 vzroste na 12 200 Kč. U hodinové sazby to znamená nárůst na 73,20 Kč. Zároveň s tím vzroste také tzv. zaručená mzda . Více o této problematice najdete zde

Novela daňového řádu zasahuje do mlčenlivosti daňových poradců

Hospodářská komora ČR je znepokojena návrhem novely daňového řádu, která odkazuje na evropskou úpravu administrativní spolupráce při správě daní a boje proti praní špinavých peněz. Novela totiž zasahuje do mlčenlivosti odborných subjektů (daňových poradců, advokátů, notářů) více zde

S novelou nesouhlasí též Komora daňových poradců, která se obává, že novela bude mít spíše kontraproduktivní efekt více zde

 

Zálohy na SP a ZP 2017

  • Minimální měsíční záloha  na SP 2061 Kč  – hlavní činnost
  • Minimální měsíční záloha na SP 825 Kč  – vedlejší činnost
  • Rozhodná částka pro vedlejší činnost 67756 Kč
  • Minimální měsíční záloha na ZP 1906 Kč