Změny v roce 2019

Rok 2019 přináší opět mnoho změn. Některé platí již od ledna, jiné jsou v přípravné fázi a mohly by začít platit v průběhu roku. Přehled těch nejdůležitějších najdete zde

Šmejdi v účetních službách?

Ano, i to je možné. Nám poctivým účetním firmám nezbývá nic jiného než i nadále poskytovat kvalitně a zodpovědně své služby. A Vy, daňoví poplatníci, si více všímejte, v jakém stavu je Vaše účetnictví. Napovědět může i tento článek.

Daňové novinky v roce 2018

  • omezení paušálních výdajů u OSVČ
  • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě
  • srážková daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč)
  • elektronické prohlášení k dani

podrobněji zde

Zálohy SP a ZP 2018

  • Minimální měsíční záloha  na SP 2189 Kč  – hlavní činnost
  • Minimální měsíční záloha na SP 876 Kč  – vedlejší činnost
  • Rozhodná částka pro vedlejší činnost 71950 Kč
  • Minimální měsíční záloha na ZP 2024 Kč      více zde

Otcovská dovolená

Nově zaváděnou nemocenskou dávku – otcovskou poporodní péči – bude možné čerpat od 1. února 2018. Žádost o dávku se bude podávat na ČSSZ na předepsaném tiskopise, více zde.