Od 1.11.2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně výhradně nabyvatel. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva. Změna se tedy bude týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovitosti došlo  1.11.2016 a později.

#

Comments are closed