Základní sazby zahraničního stravného se v roce 2017 mění jen u méně navštěvovaných zemí. Pro země Evropské unie zůstávají sazby až na výjimky stejné. Jen namátkou:

Slovensko, Polsko, Maďarsko 35 EUR

Německo, Rakousko, Francie 45 EUR

Velká Británie 40 GBP, USA 55 USD  (více zde)

#

Comments are closed