Hospodářská komora ČR je znepokojena návrhem novely daňového řádu, která odkazuje na evropskou úpravu administrativní spolupráce při správě daní a boje proti praní špinavých peněz. Novela totiž zasahuje do mlčenlivosti odborných subjektů (daňových poradců, advokátů, notářů) více zde

S novelou nesouhlasí též Komora daňových poradců, která se obává, že novela bude mít spíše kontraproduktivní efekt více zde

 

#

Comments are closed