Nově zaváděnou nemocenskou dávku – otcovskou poporodní péči – bude možné čerpat od 1. února 2018. Žádost o dávku se bude podávat na ČSSZ na předepsaném tiskopise, více zde.

#

Comments are closed