• omezení paušálních výdajů u OSVČ
  • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě
  • srážková daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč)
  • elektronické prohlášení k dani

podrobněji zde

#

Comments are closed