Kč/osoba/měsíc
Zaměstnanec 220 – 300 Kč/osoba
Roční vyúčtování daně 200 Kč/osoba
Zahájení nebo ukončení PP 300 Kč/osoba
Přehledy pro ZP a SSZ 200 Kč/přehled
Zastupování u úřadů 500 Kč/hodina
Konzultace a poradenství 500 Kč/hodina
Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou pouze orientační, jejich výše je závislá na kompletnosti a kvalitě podkladů, na obtížnosti zpracování a specifických požadavcích klienta.