Kč/měsíc
Malý rozsah 1500 – 5000
Střední rozsah 5000 – 9000
Velký rozsah 9000 a více
Roční účetní závěrka 550 Kč/hodina
Konzultace a poradenství 500 Kč/hodina
Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou pouze orientační, jejich výše je závislá na kompletnosti a kvalitě podkladů, na obtížnosti zpracování a specifických požadavcích klienta.