Ceník vedení učetnictví

Kč/měsíc
Malý rozsah
(do 3000 položek za rok)
1500 – 3000
Střední rozsah
(3000 – 10000 položek za rok)
3000 – 7000
Velký rozsah
(nad 10000 položek za rok)
7000 a více
Pro střední a velký rozsah je možno dohodnout alternativní způsob stanovení ceny služby.
Roční účetní závěrka 530 Kč/hodina
Konzultace a poradenství 500 Kč/hodina
Uvedené ceny jsou orientační, jejich výše je závislá na kompletnosti a kvalitě podkladů, na obtížnosti zpracování a specifických požadavcích klienta.