• Zpracujeme mzdy dle aktuálně platných předpisů, elektronicky odešleme přehledy pro ZP a SSZ.
  • Za plátce podáme v zastoupení elektronicky přiznání k DPH, Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH a Souhrnné hlášení.
  • Veškeré služby provádíme také v místě klienta, dle dohody i telefonicky a korespondenčně.