• Zachování rozsahu a struktury původního tzv. jednoduchého účetnictví
 • Elektronická komunikace a podání vůči příslušným úřadům (FÚ, ČSSZ, ZP)
 • Průběžné i jednorázové roční zpracování dokladů
 • Vedení evidence
  • Středisková evidence
  • Peněžní deník
  • Pokladní a bankovní kniha
  • Knihy pohledávek a závazků
  • Roční závěrka
  • Evidence dlouhodobého majetku
  • Evidence DPH včetně přiznání
  • Do roku 2015 Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
  • Od roku 2016 Kontrolní hlášení
  • Souhrnné hlášení
 • Kontrola daňové evidence
 • Rekonstrukce daňové evidence minulých let