• Zajištění kompletního zpracování všech typů organizací, výpočet náhrad v nemoci
 • Elektronická komunikace a podání vůči příslušným úřadům (FÚ, ČSSZ, ZP)
 • Zastupování klienta při kontrolách na FÚ, ČSSZ, ZP
 • Měsíční zpracování mezd
  • Výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění
  • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti
  • Výpočet daní, zvýhodnění a bonusů, včetně žádosti o vrácení
  • Široká nabídka výstupních sestav
   • 6 variant výplatních lístků včetně diskrétních
   • Výplatní listiny a výčetky platidel
   • Přehledy mezd a nákladů
   • Přehledy pojistného pro ZP a SSZ
   • Příkazy k úhradě
   • Podklady pro účetnictví
   • Potvrzení pro dávky státní sociální podpory
 • Roční uzávěrka mezd
  • Mzdové listy
  • Evidenční listy důchodového zabezpečení
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
  • Roční vyúčtování záloh zaměstnanců
  • Vyúčtování zálohové a srážkové daně za zaměstnavatele
  • Statistika
  • Oznámení o plnění povinného podílu občanů se zdravotním postižením
 • Zahájení a ukončení pracovního poměru
  • Prohlášení poplatníka
  • Pracovní smlouva
  • Zpracování přihlášek a odhlášek ZP a SSZ
  • Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list)
  • Evidenční list důchodového zabezpečení