• od 1.1.2016
  • plátci DPH – právnické osoby – za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce
  • plátci DPH – fyzické osoby  – ve lhůtě pro podání daňového přiznání tj. měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní čtvrtletně
  • za nesplnění povinností vysoké pokuty, které lze (nově) na základě žádosti prominout
  • podání pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně prostřednictvím Daňového portálu nebo datovou schránkou
  • více informací najdete zde
#

Comments are closed