od 1.1.2016 plátci DPH – právnické osoby – za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce plátci DPH – fyzické osoby  […]