Novela zákona o daních z příjmů přináší změny v ocenění hodnoty odběru krve nebo jejích složek u dárce. Nově bude […]