Novela zákona o daních z příjmů přináší změny v ocenění hodnoty odběru krve nebo jejích složek u dárce. Nově bude odběr oceněn částkou 3000 Kč, a to zpětně již pro rok 2017. Podrobnější informace najdete zde

#

Comments are closed